Пликове с цип

Плик с цип Дължина Ширина
4×4 4 mm 4 mm
5×5 5 mm 5 mm
6×7 6 mm 7 mm
7×9 7 mm 9 mm
8×10 8 mm 10 mm
9×11 9 mm 11 mm
10×12 10 mm 12 mm
11×14 11 mm 14 mm
13×16 13 mm 16 mm
15×18 15 mm 18 mm
16×20 16 mm 20 mm
17×23 17 mm 23 mm
19×25 19 mm 25 mm
21×27 21 mm 27 mm
23×31 23 mm 31 mm
26×36 26 mm 36 mm
30×40 30 mm 40 mm